Yoichi TAKAHASHI

Yoichi TAKAHASHI is best known for being the author & artist of Captain Tsubasa: Saikyo no Teki! Holland Youth, Captain Tsubasa: World Youth, Captain Tsubasa: Road to 2002, Captain Tsubasa: Golden-23, and Captain Tsubasa.